Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om når anbudskonkurransen for rensing av gasskraftverket på Kårstø vil settes i gang igjen

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Revidert nasjonalbudsjett for 2009 ble anbudskonkurransen for rensing av gasskraftverket på Kårstø avlyst ved at midlene ble omdisponert. Dette medførte samtidig at investeringsbeslutningen ble utsatt på ubestemt tid. For Norges klimaregnskap er det viktig å komme videre med rensing på Kårstø. Nye kostnadsoverslag er nylig kommet på bordet.

Når vil anbudskonkurransen for rensing av gasskraftverket på Kårstø settes i gang igjen?


Les hele debatten