Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kulturministeren

Om å iverksette tiltak for å oppfylle løftet om et kulturskoletilbud til alle som ønsker det, av god kvalitet og til en rimelig pris

Datert: 30.04.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 12.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen har ved gjentatte anledninger siden 2005 understreket hvor viktig kulturskolene er, og at regjeringen vil satse på kulturskolene. I punkt 4 i Kulturløftet står blant annet: "Det skal gjennomføres et kulturløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris." Fortsatt står om lag 30 000 elever på venteliste og prisen er opp mot 4 500 kroner i skolepenger.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å oppfylle løftet om et kulturskoletilbud til alle som ønsker det?


Les hele debatten