Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det er riktig bruk av forskningsmidler at man har brukt penger på å finne ut at kyr blir mobbet på arbeidsplassen sin

Datert: 05.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Forskning er viktig, og forskningsmidlene er dessverre for små. Det er en målsetting at vi skal bruke mer penger på forskning både i privat og offentlig sektor.

Jeg leser på forskning.no at vi har brukt offentlige forskningsmidler på å finne ut at kyrne kan være slemme med hverandre. Forskningsrapporten konkluderer at kyrne blir mobbet på arbeidsplassen sin, slik at det går ut over melkeproduksjonen.

Mener statsråden at dette er riktig bruk av offentlige forskningsmidler?


Les hele debatten