Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvilken ny rapport det er regjeringen har lest, og som Stortinget åpenbart ikke har fått, som har fått dem til å komme med en helt ny konklusjon når det gjelder Mongstad

Datert: 05.05.2010
Besvart: 05.05.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Den 3. mai sendte en samlet opposisjon et brev til statsministeren og ba ham komme og gi en redegjørelse i forbindelse med den nye virkelighetsbeskrivelsen som Regjeringen nå kommer med når det gjelder Mongstad.

Samme dag fikk vi et firelinjers svarbrev fra statsministeren, hvor han meddelte at det ville han ikke, at Stortinget måtte vente på en skriftlig redegjørelse i revidert. Jeg må si at jeg synes ikke det holder. Jeg synes det er i overkant arrogant av statsministeren å svare slik på et spørsmål som involverer så store beløp, og som har vært så behørig diskutert i Stortinget. Stortinget har altså måttet høre denne nyheten i andre medier, og vi har sågar kunnet lese på statsministerens blogg at man ikke skal bruke 5,5 milliarder kr, som tidligere anslått, men 10 milliarder kr. Dette er vesentlig, ny informasjon som det ville være naturlig at statsministeren orienterte Stortinget nærmere om.

Men siden det nå er spontanspørretime, skal statsministeren få anledning til å utdype dette. La meg først si at jeg synes det er bra at statsministeren nå endelig sier det Fremskrittspartiet har sagt hele tiden, nemlig at det er en fordel å lytte til faglige råd og anbefalinger før man nærmest fatter vedtak om et teknologisk gjennombrudd. Det kan man ikke gjøre, og det har antakelig Regjeringen nå smertefullt fått erfare.

Men det er heller ingen nyhet at det er faglige innvendinger til dette. De har vært der siden dag én. De har vært der siden den berømte nyttårstalen hvor månelandingen ble lansert, og derfor er det naturlig for meg å stille statsministeren følgende spørsmål: Hvilken ny rapport er det statsministeren og Regjeringen nå har lest, som har fått dem til å komme på en helt ny konklusjon? Og hvilken rapport er det som Stortinget åpenbart ennå ikke har fått?


Les hele debatten