Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt man fortsatt skal tro på statsministerens løfter om en skinnende eldreomsorg når utviklingen i antall plasser for eldre pleietrengende er på 1954-nivå

Datert: 05.05.2010
Besvart: 05.05.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Jeg kan vel begynne med å si at man kanskje ikke har oppnådd å få fjernet CO2, men de fleste SV-erne har man i hvert fall klart å fjerne fra denne salen!

Jeg vet ikke om statsministeren vil være fornøyd når jeg nå bytter tema, for etter 20 spørsmål om Mongstad er det vel på tide å snakke om noe annet. Det som kanskje ikke er fullt så hyggelig, er at jeg har tenkt å snakke om et annet mageplask, nemlig eldreomsorgen.

Hvis man googler statsministeren sammen med ordet «eldreomsorg» og tilfeldigvis velger august i valgkampen, får man 150 treff på én måned. Det viser litt om hvor opptatt statsministeren var av eldreomsorg i valgkampen. Så har jeg også googlet statsministeren med samme kombinasjon i januar, februar, mars og april i år, og da får man fire–fem treff i måneden. Av de tallene kan man vel trekke den konklusjonen at man er mer opptatt av eldreomsorg i valgkamp. Samtidig, hvis man går inn og ser på tall fra SSB, en institusjon statsministeren vel er godt kjent med, og går god for tallene, må man helt tilbake til 1954 før man finner så få institusjonsplasser innen eldreomsorgen i Norge som man har i dag.

Mitt spørsmål til statsministeren blir da som følger: Når utviklingen i antall plasser for eldre pleietrengende fortsatt er på nivå med det året da statsministerens kjente far, og min litt mindre kjente far, fylte 23 år, samtidig som Arbeiderpartiet har sittet med makten i 36 år, vil han fortsatt at velgerne skal tro på hans løfter om en skinnende eldreomsorg, eller må man beregne en sykehjemsdekning som fortsatt er på 1954-nivå?


Les hele debatten