Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt man vil hjelpe Nord-Norsk Ferdigplen AS med å få importert mer vintersterkt gressfrø, slik at de er i stand til å levere ferdigplen også nord for Polarsirkelen

Datert: 22.04.2010
Besvart: 12.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Nord-Norsk Ferdigplen AS har søkt Mattilsynet om dispensasjon for å importere 500 kg med plengressfrø. Frøet det er søkt om produseres i Alaska. Bedriften som leverer ferdiggress i Nord-Norge trenger et gressfrø som er mer vintersterkt og hardført, og dermed bedre egnet for gressproduksjon nord for Polarsirkelen.

Vil statsråden hjelpe Nord-Norsk Ferdigplen å få importert de gressfrøene de trenger, slik at de er i stand til å levere ferdigplen også nord før Polarsirkelen?


Les hele debatten