Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Om hvor mange elbiler som eies og driftes av det offentlige, og hva statsråden vil gjøre for å øke antallet elbiler i offentlig sektor

Datert: 05.05.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 12.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Elektrifisering av vegtransporten i Norge er et nødvendig virkemiddel for å bedre luftkvaliteten i byene. På norske veier ruller det 2 850 elbiler, men kun et fåtall av disse er i offentlig eie og drift. Det er et paradoks at det offentlige, som forvalter en svært stor bilflåte, ikke bidrar til økt bruk av elbil gjennom sin innkjøpspraksis.

Kan statsråden redegjøre for hvor mange elbiler som eies og driftes av det offentlige, og hva vil statsråden gjøre for å øke antallet elbiler i offentlig sektor?


Les hele debatten