Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å gjøre noe med den manglende finansieringen av den nye spesialistutdanningen for tannleger

Datert: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I 2006 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skulle utredes og utprøves en ny spesialitet i klinisk odontologi og oppdraget ble gitt til Universitetet i Tromsø i 2007. Vinteren 2009 ble studieplan oversendt Helsedirektoratet og godkjent samme vår. Den nye spesialistutdanningen for tannleger skal finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet. Studierektor er tilsatt i halv stilling og 4 kvalifiserte kandidater er klare til å begynne på spesialiseringen. Så viser det seg at finansiering mangler.

Hva vil statsråden gjøre med det?


Les hele debatten