Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å ta initiativ til en alternativ lokalisering av klinikkbygget for Norges veterinærhøgskole til et område hvor det faktisk er et aktivt husdyrhold, som f.eks. Sandnes i Rogaland

Datert: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Et fremtidig, nytt klinikkbygg for Norges veterinærhøgskole er planlagt etablert på Ås i tråd med Innst. S. nr. 176 for 2007-2008, i et område av landet med liten og fallende husdyrproduksjon. Studentenes adgang til et aktivt husdyrbruk og havbruk er å anse som en avgjørende faktor for adekvat klinisk undervisning.

Vil statsråden ta initiativ til en alternativ lokalisering av klinikkbygget til områder av landet hvor det faktisk er et aktivt husdyrhold som for eksempel Sandnes i Rogaland?


Les hele debatten