Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å styrke styring og kontroll med bompengebruk, med bakgrunn i at det blir stadig flere prosjekter som finansieres med bompenger

Datert: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen øker bruken av bompenger. Det blir flere prosjekter som finansieres med bompenger og bompengenes andel av investeringsbeløpene øker. Bruken av bompenger er utvidet til både anlegg og drift innenfor kollektivtransport. Det ser også ut til å være en markert økning i bruk av bompenger til trafikksikring, gang- og sykkelvei og til såkalte miljøtiltak. Dette siste ser ut til være et nytt bruksområde for bompenger.

Vil statsråden legge begrensninger på dette og styrke styring og kontroll med bompengebruk?


Les hele debatten