Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hva som gjøres for å undersøke ukonvensjonelle petroleumsressurser på norsk territorium, slik som skifergass og gasshydrater

Datert: 06.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det jobbes aktivt i mange land med å utvikle ukonvensjonelle olje- og gassressurser. Utviklingen gjør at for eksempel USA forventer å bli uavhengig av importert gass. Oljesand og skifergass er dagens ledende ukonvensjonelle petroleumskilder, men skiferolje, gass i kullreserver og gasshydrater sees på som lovende. Dersom utviklingen går slik mange tror vil disse ressursene endre det globale energibildet.

Hva gjør Norge for å undersøke ukonvensjonelle petroleumsressurser på norsk territorium?


Les hele debatten