Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

Om hvor mye etablering og drift av et eventuelt eget veitilsyn vil koste

Datert: 11.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Regjeringen har initiert NOU 2009: 3 som vurderer etablering av et eget veitilsyn, og et flertall i utvalget som har foretatt utredningen anbefaler å etablere et slikt tilsyn. Regjeringen har dette til vurdering.

Hvor mye vil etablering og drift av et eventuelt veitilsyn koste?


Les hele debatten