Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorfor man ikke vil sørge for at Stad skipstunnel blir realisert slik at sikkerheten til sjøs kan bedres

Datert: 12.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): I 2007 konkluderte Kystverket med at Stad skipstunnel til 1,7 milliarder kroner er samfunnsøkonomisk lønnsom. På tross av det mener regjeringen at prosjektet må utredes og kvalitetssikres nok en gang, selv om det har vært utredet i 21 år. Faren er stor for at prosjektet skyves ut i det blå og aldri blir noe av. Kristelig Folkeparti mener det er viktig at skipstunnelen realiseres, ikke minst med tanke på sikkerheten til sjøs.

Hvorfor vil ikke statsråden sørge for at prosjektet blir realisert slik at sikkerheten til sjøs kan bedres?


Les hele debatten