Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å motvirke den alvorlige lærerkrisen i realfag som er under oppseiling, med henvisning til at 25 pst. av realfagslærerne i videregående skole vil gå av med pensjon i løpet av fem år

Datert: 12.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Brennpunkt i går ble en ny påminnelse om at skolen svikter mange av de elevene som trenger det mest. Det er etter Høyres mening uakseptabelt at det pyntes på karakterer fremfor å gripe fatt i alvorlige lese- og skrivevansker.

Kunnskapsministeren har gjentatte ganger understreket det alle synes å være enige om, at læreren er nøkkelen til mer læring i skolen. En god lærer er en god pedagog, men han eller hun er også grunnleggende engasjert og dyktig i faget sitt.

Som Inge Lønning sa det:

«Ingen er så god pedagog at han er i stand til å lære andre noe han ikke kan selv.»

I videregående skole går en av fire realfagslærere med fordypning av med pensjon i løpet av fem år. Fra 1998 til i dag har elevtallet i den videregående skolen steget med om lag 33 000 elever. I samme tolvårsperiode har antall lærere med fordypning i realfag stått på stedet hvil. I klartekst betyr det at dagens regjering styrer mot en alvorlig krise i realfagene i den videregående skolen. Vi har for få lærere og vi kommer til å få for få lærere med fordypning, mastergrad.

I Halvorsens realfagsstrategi, «Realfag for framtida», er den alvorlige situasjonen omtalt. Problemet er at det stopper med omtalen. Faktum er at strategien er blottet for måltall og tiltak for rekruttering når det kommer til lærere i realfag i videregående skole.

Jeg legger til grunn at statsråden mener det er alvorlig at 25 pst av realfagslærerne med fordypning i sitt fagområde forsvinner fra den videregående skolen i løpet av fem år. Spørsmålet mitt er da: Hva slags strakstiltak vil statsråden og regjeringen sette i verk for å motvirke den alvorlige lærerkrisen i realfag som nå er under oppseiling?


Les hele debatten