Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om når det kan forventes at den varslede økningen i maksimalt tillatt biomasse for oppdrettsnæringen vil foreligge

Datert: 12.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 har man lagt til grunn en inntektsføring av 360 millioner kroner som følge av at en skulle tillate en økning i MTB, maksimalt tillatt biomasse, med 5 prosent for oppdrettsnæringen. Senere har denne tillatelse blitt utsatt med blant annet henvisning til for mye lakselus ved enkelte anlegg.

Når kan det forventes at den varslede økningen i MTB-en på 5 prosent vil foreligge?


Les hele debatten