Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Om å sørge for at det legges inn rutine ved behandling av saker hvor mennesker som har konvertert søker asyl i Norge

Datert: 05.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I saker hvor mennesker som har konvertert og søker asyl i Norge, må det være av interesse for alle parter at mest mulig informasjon som kan belyse saken kommer frem tidligst mulig. Blant annet er det vesentlig å finne ut om konverteringen er reell. Miljøet rundt den konverterte og medlemmer i det aktuelle kirkesamfunnet, blir aldri kontaktet av UDI/UNE i prosessen med å verifisere søkers påstander om konvertering.

Vil statsråden sørge for at dette legges inn som en standard rutine i behandlingen av slike saker?


Les hele debatten