Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om når verdighetsgarantien med bl.a. rett til sykehjemsplass kommer, med henvisning til at det snart er tre år siden man inngikk avtale om å sikre eldre sterkere rettigheter

Datert: 12.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er snart tre år siden regjeringen inngikk en avtale med Kristelig Folkeparti og Venstre om å innføre en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Verdighetsgarantien skal sikre eldre sterkere rettigheter og bedre behandling og omsorg. Den skal bl.a. sikre at eldre får rett til sykehjemsplass når de trenger det. Den skal også sikre at syke eldre får lindrende behandling og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant helsepersonell, noen å snakke med om livet, osv.

For snart et år siden ble et forslag til lovendring sendt ut på høring, men det er nå over et halvt år siden høringsfristen gikk ut. Meldingen om uholdbare forhold i eldreomsorgen fortsetter å komme. Eldre sendes hjem til seg selv fra sykehus uten at de er i stand til å klare seg selv, eldre står i kø for sykehjemsplass, men vet ikke hvor lenge de må vente.

I valgkampen var statsministeren ute og lovet at verdighetsgarantien med bl.a. rett til sykehjemsplass nå kommer. Dette var også den enigheten vi la til grunn da høringsnotatet om verdighetsgarantien ble kjørt ut separat fra arbeidet med nye lover som pågår i departementet. Dette skjedde i forkant av valgkampen. Etter valgkampen har det blitt svært stille.

Mitt enkle spørsmål er: Når kommer verdighetsgarantien?


Les hele debatten