Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 20.05.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråden har i brev til komiteen vedrørende Dokument 8:25 S for 2009-2010 fremholdt at "ifølge de formelle rammene gitt i allmennaksjeloven skal ikke aksjeeierne [...] gripe inn i saker som ligger under styrets kompetanseområde". Ifølge førsteamanuensis i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, er dette en feilaktig gjengivelse av allmennaksjeloven.

Kan staten etter allmennaksjeloven bruke sin posisjon som majoritetsaksjonær på Statoils generalforsamling til å vedta at selskapet skal trekke seg ut av oljesand?


Les hele debatten