Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Om at bedrifter med statlig eierskap skal være ledende innen samfunnsansvar, og hvordan statsråden ser på Cermaqs begrunnelse for å ha unnlatt å gå inn i problematikken med fiskeoljehandel med Vest-Afrika

Datert: 20.05.2010
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 26.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Regjeringen har ved flere anledninger poengtert at bedrifter med statlig eierskap skal være ledende innen samfunnsansvar og at det er styrets ansvar å implementere retningslinjer og systemer for å følge dette opp. Finansministeren og styreleder i Cermaq til 2009 har unnlatt å gå inn i denne problematikken med begrunnelse i at styret "ikke fikk kjennskap eller ble orientert om" fiskeoljehandel med Vest-Afrika.

Hvordan ser statsråden på dette som en forklaring fra en styreleder i et statlig selskap?


Les hele debatten