Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hvor mange år regjeringen planlegger å bruke på å få moderne og trygge veier der liv og helse ikke settes på spill

Datert: 26.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Aviser og media har under årene med de rød-grønnes styre gjennomført såkalte populære kåringer over landets dårligste veier både på fylkesveinett og på riksveinett, og eksemplene har vært ekstreme og grusomme. Regjeringen har altså nå overført over 60 pst. av det gamle riksveinettet til fylkeskommunene. Det betyr at svært mange av dem som var på grusomlista eller verstinglista når det gjelder riksveier, nå er blitt middels gode fylkesveier. Det er konsekvensen. Det har altså ikke blitt en eneste ny meter asfalt på de dårlige veiene, men de har blitt overført til et annet forvaltningsnivå, og dermed har de altså blitt bedre enn det de var før.

Siden de rød-grønne overtok i 2005 har vedlikeholdsetterslepet på riksveiene økt. Det var i 2005 på 16,7 milliarder kr. I 2006 var det økt til 17,2 milliarder kr, altså 500 mill. kr mer enn i 2005. Fra 2006 til 2007 økte etterslepet med ytterligere 700 mill. kr, og fra 2007 til 2008 økte vedlikeholdsetterslepet med ytterligere 1 milliard kr. Det betyr altså at nå i 2009 hadde vedlikeholdsetterslepet kommet opp i 19,2 milliarder kr.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har sittet i regjering i hele perioden og har til og med hatt flertall til å gjøre noe med de dårlige norske veiene hvis de virkelig ville det. Vi har Europas tregeste biltrafikk mellom de store byene, og det er villet politikk fra regjeringens side. Det siste landet som passerte oss, var faktisk Albania. Ja, det er flaut å være norsk samferdselspolitiker når man skal møte kolleger fra andre land. Allikevel har altså regjeringen i revidert budsjett satt av 70 mill. kr til asfaltering, og det tilsvarer under 100 km ny asfalt på et offentlig veinett som er på 93 244 km. Én promille av veinettet vil dere asfaltere.

Hvor mange år planlegger samferdselsministeren og regjeringen å bruke på å la norske skattebetalere få moderne og trygge veier der liv og helse ikke settes på spill?


Les hele debatten