Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å sørge for at norske forbrukere ikke nok en gang må betale enda mer for varene sine i Norge, og prøve å få ned handelslekkasjen vi har til Sverige

Datert: 02.06.2010
Besvart: 02.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg vil stille mitt spørsmål til landbruks- og matministeren.

Sist fredag kom regjeringen med proposisjonen knyttet til jordbruksoppgjøret. Samme dag la Statistisk sentralbyrå frem sin 1. kvartalsrapport knyttet til grensehandel. I den forbindelse kunne vi lese at i 1. kvartal 2010 utførte nordmenn 1,5 millioner dagsturer til utlandet for å handle. Det var en økning i den forbindelse på ca. 17 pst. Videre har vi sett at også handelen øker som følge av dette.

Det kan se ut som om svenskehandelen ingen ende vil ta. Denne uken har vi også fått med oss at i forbindelse med at fylkesmannen i Østfold arrangerte den såkalte fornyingskonferansen, ja, så er fornyingen nå kommet så langt at man valgte å legge den til Strømstad for virkelig å få opp svenskehandelen. Jeg så også at finansministeren var en av foredragsholderne på den konferansen.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret har man lagt inn som en del av den avtalen at pris til forbruker på en del produkter skal ytterligere opp – ca. 2–2,5 pst. Spørsmålet mitt til landsbruks- og matministeren er da følgende: Tror landsbruks- og matministeren at det ytterligere kan forsterke den handelslekkasjen som vi allerede i dag har til Sverige, og hva vil eventuelt statsråden og regjeringen foreta seg for å sørge for at norske forbrukere ikke nok en gang må betale enda mer for varene sine i Norge? Og hva vil de gjøre for å prøve å få ned den handelslekkasjen vi har til Sverige?


Les hele debatten