Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Om hvilke konsekvenser regjeringens vente-og-se-holdning vil få for den økonomiske politikken utover høsten, med henvisning til at rådene har vært tydelige på at vi raskt bør få kostnadene ned og omstillingsevnen opp

Datert: 02.06.2010
Besvart: 02.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Mitt spørsmål går til finansministeren.

Vi skal bevege oss fra grensehandel til en annen grenseoverskridende utfordring, nemlig den økonomiske krisen. Vi ser at mange europeiske land sliter med en alvorlig gjeldskrise. Altfor mange europeiske land sliter med en altfor høy arbeidsledighet. Men det er ikke bare i Europa disse utfordringene eksisterer. Vi ser at veksten er lav i Japan og i USA, og også i Kina er det mange som nå snakker om bobler i økonomien, med de konsekvensene det kan få for Norge som råvareeksportør.

Så langt har Norge klart seg bra gjennom finanskrisen, takket være et stort oljefond, men også at det har vært iverksatt nødvendige tiltak. Men Norge vil ikke være uberørt av de internasjonale utfordringene vi nå ser. Dagens Næringsliv skriver i dag om «hvileskjær i industrien» i Norge, Aftenposten at veksten i økonomien i Norge er blitt lavere. Jeg ønsker ikke å svartmale situasjonen, for vi har et godt utgangspunkt, og vi har sett at Norge mange ganger har klart seg gjennom den typen kriser. Samtidig er det alvorlig når sentralbanksjefen i en høring med Stortinget sier at hele industrigrener i Norge kan gå tapt. Rådene fra sentralbanksjefen har vært tydelige i forhold til at man må stramme inn på de offentlige budsjettene. OECD sier at man må stramme inn raskt. Med andre ord: Vi må få kostnadene ned, og vi må få omstillingsevnen opp.

Jeg legger til grunn at finansministeren i hovedsak er enig i den analysen. Det vi imidlertid har sett så langt, er at regjeringen i beste fall har hatt en vente-og-se-holdning, i verste fall at man skyver problemene foran seg. Men la oss legge til grunn at man har hatt en vente-og-se-holdning. Da er mitt spørsmål: Hvilke konsekvenser vil det få for den økonomiske politikken utover høsten?


Les hele debatten