Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til finansministeren

Om å gjøre noen strukturelle omforminger i offentlig sektor for å få mer igjen for pengene og drive den på en effektiv måte, med bakgrunn i en rapport som sier at det offentlige forbruket er stort og sysselsettingen er høy

Datert: 02.06.2010
Besvart: 02.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Tusen takk, jeg kan ta på meg jobben å oppsummere dagens spørretime.

Det er til finansministeren jeg gjerne vil stille spørsmål: Når vi nå ser at mange land blir tvunget til å gjøre store grep har vi samtidig blitt konfrontert med en OECD-rapport som sier at staten har vært ganske ineffektiv, at vi ikke får nok ut av pengene våre, at det offentlige forbruket er stort uten at man får så mye igjen av det og at sysselsettingen er høy.

Norge har nytt godt av at vi ikke trenger å gjøre de store strukturelle omformingene. Viseøkonomisjefen i OECD sier at stater ville kunne nyte godt av faktisk å gjøre noen strukturelle omforminger. Da hadde vi fått mer igjen av de pengene vi bruker.

Nå har denne regjeringen sittet i fem år. Man har hatt en såkalt fornyingsminister uten at det har skjedd en fornying. Vi har kanskje den mest konservative regjeringa vi noensinne har hatt. Nå har vi en fornyingsminister som i tillegg heter fornyings-, administrasjons- og kirkeminister. Det sier vel ganske mye.

Vi ser at indre uenighet i regjeringa lammer de store reformene. Vi ser en samhandlingsreform som ikke kan gjennomføres fordi at man ikke vil ha kommunesammenslåing. Man så en forvaltningsreform som bare endte i en nydusjet fylkeskommune, mens egentlig skriker hele sektoren etter å finne gode løsninger for å få mer igjen for pengene – mer velferd og mer service til den enkelte borgeren.

Da er spørsmålet mitt til finansministeren: Hvilke tiltak ser finansministeren for seg for å imøtekomme den kritikken han i Dagens Næringsliv sier at han er helt enig i, nemlig at vi trenger noen store omforminger i offentlig sektor, for å drive den på en effektiv måte?


Les hele debatten