Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om å hindre at statsstøtten til statens tjenesteyter Ehandel.no, som kanaliseres fra Direktoratet for forvaltning og IKT, ikke vil virke konkurransevridende og samtidig ødeleggende for andre selskap

Datert: 04.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Jeg har tatt opp situasjonen for foretak som kan bli utkonkurrert av statens tjenesteyter Ehandel.no. Statsråden svarer at Ehandel.no sin virksomhet ikke er i strid med konkurranseloven, på tross av at staten her har skapt en betydelig konkurransevridning, som kan true både andre selskaper og statens eget formål med å styrke e-handelstjenesten.

Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at statsstøtten som kanaliseres fra Direktoratet for forvaltning og IKT ikke vil virke konkurransevridende og samtidig ødeleggende for andre selskap?


Les hele debatten