Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til utenriksministeren

Om å ta initiativet til en felles europeisk politikk for integrering av romfolket, med bakgrunn i diskriminering og marginalisering av romfolket i flere europeiske land

Datert: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Frankrikes uttransportering av grupper av romfolket har utløst en viktig europeisk debatt. Diskriminering og marginalisering av romfolket i flere europeiske land har over tid medført store sosiale problemer og kriminell belastning for gruppen, med derpå følgende skepsis i majoritetssamfunnet. Det å skyve utsatte personer fra romfolket fra land til land, gir ingen løsning.

Kan Norge bidra til en felles europeisk politikk for integrering av romfolket, og hvilke initiativer kan og vil utenriksministeren ta i saken?


Les hele debatten