Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden er tilfreds med at saker hvor det kan ha skjedd alvorlige lovbrudd blir henlagt pga. det enkelte politidistrikts ressurser, med henvisning til at Vestfold politidistrikt etter kort tid valgte å henlegge etterforskningen i en varslersak

Datert: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I VG den 19. september 2010 kommer det frem opplysninger om at Vestfold politidistrikt etter kort tid valgte å henlegge etterforskningen i en varslersak. Begrunnelsen var at man mente at saken ikke hørte hjemme i Vestfold og ville kreve mye ressurser. Saken ble derfor henlagt.

Er statsråden tilfreds med at saker hvor det kan ha skjedd alvorlige lovbrudd blir henlagt på grunn av det enkelte politidistrikts ressurser?


Les hele debatten