Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om i hvor stor grad Norge og EU har felles strategi i forhandlingene med Island om fastsettelse av den kvoten makrell som Island skal kunne ta i Nordsjøen

Datert: 06.10.2010
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 13.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det pågår nå forhandlinger mellom Norge og EU på den ene siden og Island på den andre siden om fastsettelse av den kvoten makrell som Island skal kunne ta i Nordsjøen. Dette ser ut til å være svært krevende forhandlinger all den tid at det kan se ut som om Island har urealistiske høye forventninger til det de kan ta ut av den gjeldende makrellbestanden.

Kan statsråden redegjøre for i hvor stor grad Norge og EU har felles strategi i disse forhandlingene, og hvilke tiltak vil bli iverksatt dersom forhandlingene strander?


Les hele debatten