Muntlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å utdype og begrunne hvorfor man må gå inn og kjøpe opp 330 tonn reinkjøtt fra private slakterier samtidig som man ikke ønsker å eksportere reinkjøtt til utlandet og med det få en veldig god pris for kjøttet

Datert: 06.10.2010
Besvart: 06.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): De siste ti år har norske skattebetalere brukt over én milliard kroner på reindriftsnæringen gjennom reindriftsavtalen. Vi har i dag nærmere 100 000 flere tamrein enn det som er vedtatt av Stortinget, til tross for at myndighetene har truet med tvangsslakting om ikke samene selv reduserte antall dyr. Nå har statsråd Brekk gått inn med nærmere 10 mill. kr av skattebetalernes penger for å kjøpe opp 330 tonn reinkjøtt fra private slakterier i Finnmark. Dette til tross for at statsråden uttalte i Dagens Næringsliv den 24. september at

«Reinsdyrkjøtt er priset for høyt og næringen har ødelagt for seg selv ved å pøse ut delikatessen som frossenvare».

Mens norsk laks selges for rekordpriser på kontinentet, er det i praksis ingen eksport av reinkjøtt.

Brekk uttaler også til samme avis følgende:

«Det er ikke mer reinkjøtt i Norge enn at hjemmemarkedet er stort nok.»

Kan statsråden utdype og begrunne hvorfor han må gå inn og kjøpe opp 330 tonn reinkjøtt fra private slakterier samtidig som han ikke ønsker å eksportere til utlandet og med det få en veldig god pris for kjøttet?


Les hele debatten