Spørretimespørsmål fra Hanne Caroline S. Iversen (FrP) til forsvarsministeren

Om nok et kutt i Forsvarets musikk-budsjett, og hvordan man ser for seg at korpsene skal følge opp stortingsmeldingen "Kultur å forsvare"

Datert: 07.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Hanne Caroline S. Iversen (FrP)

Spørsmål

Hanne Caroline S. Iversen (FrP): I løpet av 2010 har det med rette vært stor bekymring rundt situasjonen Forsvarets musikk befinner seg i. Denne høsten har korpsene blitt tvunget til å redusere aktiviteten som følge av budsjettkutt, f.eks. Forsvarets Musikkorps Nord-Norge som kun i to uker samles som ensemble. Jeg konstaterer at 95 prosent av Forsvarets musikk-budsjett er faste utgifter, noe som betyr oppsigelser av musikere ved nye kutt.

Hvordan ser statsråden for seg at korpsene skal følge opp stortingsmeldingen "Kultur å forsvare" i 2011 med nok et kutt i Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, denne gangen med 34,1 mill. kr?


Les hele debatten