Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om statsråden har sett seg inn i forslag til ein alternativ modell til statleg vern i samband med utviding av Ormtjernkampen nasjonalpark, og når eit møte med grunneigarane skal haldast

Datert: 11.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Grunneigarane i Skrautvål sameige, Steinsetbygda sameige og Ton og Lenningen utmarkslag i Nord-Aurdal og Etnedal kommunar har i fleire år arbeida med ein alternativ modell til statleg vern i samband med utviding av Ormtjernkampen nasjonalpark, på sine private område. Statsråden har i brev datert 8. mai 2009 lova eit møte med grunneigarane så snart saka er ferdighandsama i Direktoratet for naturforvaltning og oversendt Miljøverndepartementet.

Har statsråden sett seg inn i grunneigarane sitt forslag, og når skal møtet haldast?


Les hele debatten