Spørretimespørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å sikre nok plasser på sentre for foreldre og barn, med henvisning til at disse sentrene er viktige tidlige tiltak som kan redusere behovet for omsorgsovertakelser

Datert: 13.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Signaler fra barnevernet tyder på at knapphet på såkalte sentre for foreldre og barn fører til at svært små barn må tas ut av hjemmet og skilles fra foreldre bare fordi det er for få plasser tilgjengelig. Disse sentrene er viktige tidlige tiltak som kan redusere behovet for omsorgsovertakelser.

Hva gjør statsråden for å sikre nok plasser på sentre for foreldre og barn?


Les hele debatten