Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt offentlig sektor kunne gi bedre bidrag til nordisk språkkoordinering, med henvisning til at språklig samarbeid om f.eks. oversettelse av EU-dokumenter ville gi gevinster over tid

Datert: 14.10.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 20.10.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Nordisk språksamarbeid handler i stor utstrekning om hvilke praktiske samarbeidsprosjekter en makter å få i stand. Her spiller samarbeid i den offentlige forvaltningen en stor rolle. Et felt er samarbeidet om terminologiarbeidet, et annet kunne være samarbeid om oversettelsene av EU-dokumenter der språklig koordinering ville gi gevinster over tid.

Mener statsråden offentlig sektor kunne gi bedre bidrag til nordisk språkkoordinering, og hvilke tiltak vil hun eventuelt iverksette?


Les hele debatten