Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å stoppe eller begrense omfang og bruk av bompenger og for å sikre mest mulig effektiv bruk av innbetalte bompenger

Datert: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I årene 2005-2009 er det under den rød-grønne regjeringen innbetalt samlet ca. 22,5 milliarder kroner i bompenger fra bilistene. Av dette er ca. 2,5 milliarder kroner brukt til å dekke innkrevingskostnader og ca. 2,5 milliarder kroner brukt til å dekke rentekostnader. Til investering i vei, kollektiv- og miljøtiltak, samt drift av kollektivtransport har bilistene bidratt med 17,5 milliarder kroner på 5 år.

Hva vil statsråden gjøre for å stoppe eller begrense omfang og bruk av bompenger og for å sikre mest mulig effektiv bruk av innbetalte bompenger?


Les hele debatten