Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor det er så vanskelig å få lov til å drive en skogeiendom som et AS, med bakgrunn i et oppslag om en gård drevet som et aksjeselskap

Datert: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Bondebladet av 30. september 2010 kunne vi lese om en gård drevet som et aksjeselskap. Dette synes jeg er flott.

Hvorfor er det da så vanskelig å få lov til å drive en skogeiendom som et AS?


Les hele debatten