Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Om å gjøre noe med Utdanningsdirektoratets uheldige vedtak, slik at det vil fremgå av vitnemålet til elever med teknisk allmennfag at de har dobbel kvalifikasjon: fagbrev og studiekompetanse

Datert: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Teknisk allmennfag er et unikt videregående skoletilbud. Opplæringen skjer i samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv, og finnes ved 15 videregående skoler over hele landet. Etter 4 år oppnår elevene dobbel kvalifikasjon; både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk/kjemi. At dette fremgår av vitnemålet er naturligvis vesentlig for elevene. Dette tillater nå ikke lenger Utdanningsdirektoratet.

Vil statsråden gjøre noe for å endre dette uheldige vedtaket?


Les hele debatten