Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sikre at Petoro kan styrke sin mulighet til å overvåke og følge opp feltene på norsk sokkel, med henvisning til tregt boretempo på Heidrun

Datert: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Petoro skal overvåke og følge opp enorme verdier på norsk sokkel. På Heidrun har tregt boretempo ført til at petroleumsressursene ble nedskrevet med 100 millioner fat, noe som tilsvarer 45 milliarder kroner. Petoro har hele 58 prosent eierandel i lisensen, mens Statoil har bare 12 prosent. Det aller meste av dette tapet rammer dermed den norske statskassen.

Er statsråden tilfreds med den aktuelle situasjonen, og hvordan vil statsråden sikre at Petoro kan styrke sin mulighet til å følge opp feltene de er med i?


Les hele debatten