Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Om å bekrefte at departementet sluttbehandler KS1 for to nye tunneler mellom Seljestad og Haukelifjell på E134 før jul, slik at planarbeidet kan starte med sikte på byggestart i 2014

Datert: 15.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Det er nylig vedtatt å starte bompengeselskap for to nye tunneler mellom Seljestad og Haukelifjell på E134. Selskapet skal finansiere reguleringskostnadene. Dette er en strekning som er svært viktig for gods- og persontrafikk mellom Vestlandet og Østlandet. Målet er ferdig regulerte planer innen utgangen av 2011. Departementet vurderer i disse dager KS1 for prosjektet.

Kan statsråden bekrefte at departementet sluttbehandler denne før jul, slik at planarbeidet kan starte med sikte på byggestart i 2014?


Les hele debatten