Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til samferdselsministeren

Om hvordan NSBs nye tog skal bidra til økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt bevegelighet, med henvisning til at plattformene må oppgraderes for å innfri adkomst til de nye togene

Datert: 20.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Nasjonal transportplan 2010-2019 slår fast at transportsystemet skal være universelt utformet. I 2012 er det planlagt å fase inn NSBs nye tog Flirt som er tilrettelagt universell transport. For å få trinnfri adkomst til de nye togene må imidlertid plattformene oppgraderes. 44 stasjoner skal betjene de nye togene og ingen av disse er foreslått oppgradert i 2011.

Hvordan ser statsråden for seg at de nye togene skal bidra til økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt bevegelighet fra 2012 og fremover?


Les hele debatten