Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om å sikre at kvinner som ufrivillig jobber i deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren, kan få heltidsstillinger og derved også bidra til at vi raskere får flere årsverk

Datert: 20.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): I kjølvannet av offentliggjøringen av statsbudsjettet uttalte KS, Kommunenes interesseorganisasjon, at det bare var så vidt kommunene klarte å holde hodet over vannet med dette budsjettet, og mange kommuner gir uttrykk for at det hjelper lite med investeringstilskudd all den tid de ikke har nok penger til drift av sykehjem.

Så kan man lese i Aftenposten i dag at regjeringen i dag har planer om å presentere en skryteliste over sin egen innsats. Skal man tro Aftenposten, har regjeringen til hensikt også å skryte av eldreomsorgen, i hvert fall i den grad at de mener å være i rute hva gjelder full sykehjemsdekning i 2015. Det kan i hvert fall fremstå som lite troverdig hvis statsministeren har tenkt å bruke dagen i dag på å skryte av eldreomsorgen når man hører på de tilbakemeldingene som kommer fra Kommune-Norge.

En av de store utfordringene for å få dette til, nå og i fremtiden, handler om bemanning. 70 000 kvinner er i dag i ufrivillig deltid. I enkelte kommuner i Norge har man hatt vellykkede prosjekter for å bidra til å redusere dette. Både i Harstad og i Bergen har man lansert to helt alternative modeller som har bidratt til at flere kvinner får heltidsarbeid gjennom at man har endret turnusen.

Mitt spørsmål til statsministeren er om dette er noe regjeringen vil gripe fatt i og prøve å få til mer landsomfattende avtaler, slik at enda flere kommuner kan sikre at kvinner som i dag ufrivillig jobber i deltidsstillinger, kan få heltidsstillinger og derved også bidra til at vi får flere årsverk raskere i helse- og omsorgssektoren.


Les hele debatten