Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om å bekrefte at pengene til kommunene ligger på bordet når ny kommunal helse- og omsorgslov trer i kraft om få måneder, slik at verdighetsgarantien kan gjennomføres

Datert: 20.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg har lagt merke til at statsministeren når han svarer på spørsmål om eldreomsorgen i dag, tyr til Göran Perssons gamle slagord om at han er stolt, men ikke fornøyd. Jeg skal ikke minne statsministeren om at Göran Persson tapte valget på det slagordet.

Jeg skal komme til en sak der Kristelig Folkeparti både var stolt og fornøyd, nemlig da vi inngikk en avtale med regjeringen om å få gjennomført vår viktigste valgkampsak fra 2007, nemlig verdighetsgarantien – kravet om at eldre mennesker skal ha rett på en plass, skal ha rett på verdig omsorg, kvalitet, når det gjelder både den medisinske, den omsorgsmessige og den kulturelle og åndelige delen av omsorgen.

Vi ble enige om – daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen uttrykte det vel slik: Dette skal koste penger, og kommunene skal kompenseres. Det ble også skrevet inn i det forslaget som ble sendt på høring. Derfor ble vi veldig overrasket, for å si det mildt, da vi på mandag leste forslaget til ny kommunal helse- og omsorgslov, der verdighetsgarantien, kravet om og rettighetene til en plass og til en verdig omsorg, er videreført sånn som vi var enige om, men hvor det plutselig står at dette er i samsvar med gjeldende rett, så dette kommer ikke til å koste noen penger, og kommunene skal ikke få noe ekstra.

Jeg regner med at dette er en glipp, for jeg kjenner statsministeren som en meget ordholden mann, og når fem partier her i stortingssalen har en avtale om at dette er en endring av rettstilstanden, den skal koste penger, og kommunene skal få det kompensert, så regner jeg med at når denne forskriften og lovendringen trer i kraft 1.1.2011, altså om få måneder, så ligger pengene til kommunene på bordet. Jeg ber statsministeren om å bekrefte at det blir slik.


Les hele debatten