Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til arbeidsministeren

Om det er i tråd med regjeringens politikk at Nav Møre og Romsdal har sendt varsel til attføringsbedriftene om en dramatisk nedjustering av antall tiltaksplasser, og hvorvidt ikke dette vil gjøre at færre yrkeshemmede kommer i jobb

Datert: 12.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Attføringsbedriftene i Møre og Romsdal har fått skriftlig melding fra Nav om dramatisk nedjustering av antall tiltaksplasser fra 1. januar 2011. På tross av at alle tiltak har kø og at store ubrukte midler ble tilbakeført fra Nav til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2009, har Nav Møre og Romsdal sendt varsel om justering av antall tiltaksplasser.

Er dette i tråd med regjeringens politikk, og vil ikke en slik nedjustering gjøre at færre yrkeshemmede kommer i jobb?


Les hele debatten