Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om hvorvidt ikke avviklingen av særreglene for dagpengemottakere over 64 år vil føre til at mange eldre arbeidsledige risikerer å stå uten inntekt og vil bli tvunget til å ta ut pensjon tidlig

Datert: 12.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I årets budsjett foreslås det at særreglene for dagpengemottakere over 64 år avvikles fra 2011. Begrunnelsen er at eldre ikke skal stimuleres til passive ytelser før pensjonsalder. Det betyr i klartekst at mange eldre som ikke klarer å finne en ny jobb i et tøft arbeidsmarked risikerer å stå uten inntekt.

Ser statsråden at dette vil føre til at mange eldre arbeidsledige, som har opplevd oppsigelse og tap av arbeid, vil bli tvunget til å ta ut pensjon tidlig og ende opp med en lav pensjon resten av livet?


Les hele debatten