Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeidsministeren

Om at erfaringene med Nav-reformen så langt er det motsatte av det man forutsatte, med henvisning til at 1 av 3 personer i Skien er på en eller annen form for støtteordning fra det offentlige, og hvilke nye tiltak man vil iverksette for å stoppe denne utviklingen

Datert: 13.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Tall som ble presentert i Telemarksavisa 8. oktober viser at så mange som 1 av 3 personer i Skien er på en eller annen form for støtteordning fra det offentlige. Forutsetningen med Nav-reformen var å hjelpe personer som på en eller annen måte stod utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Så langt er erfaringene med den nye reformen det motsatte av det man forutsatte når reformen ble innført.

Hva vil statsråden gjøre med rapporten fra Skien, og hvilke nye tiltak vil statsråden sette i verk for å stoppe denne utviklingen?


Les hele debatten