Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om å ta initiativ til å skjerpe inn reglene for melde- eller rapporteringsplikt for norske dagpengemottakere i Spania

Datert: 14.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Arbeidsledige nordmenn kan søke Nav om attest E303, som gir rett til å beholde norske dagpenger mens man søker jobb i et annet EØS-land i inntil 3 måneder. De har ingen melde- eller rapporteringsplikt til Nav. Tall fra første halvår i år tyder på at flere vil ta med dagpengene til Spania i år enn tidligere. Spania har som kjent en ledighet på hele 20 prosent og 40 prosent for ungdom.

Vil statsråden ta initiativ til å skjerpe inn reglene for melde- eller rapporteringsplikt for denne gruppen dagpengemottakere?


Les hele debatten