Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om å få statsbudsjettet for 2011 til å henge sammen med klimaforliket, med henvisning til at forventningene avtalen skapte ikke har blitt innfridd og bevilgningene innenfor forskning på dette området har gått ned

Datert: 20.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg har tenkt å begynne med å gratulere statsministeren med hovedrollen i den nye boken som heter Klimaparadokset, og så tenkte jeg at jeg skulle spørre om klimaforliket. For i 2008 inngikk vi et forlik her i Stortinget – Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti – der vi gikk inn på tiltak både for fornybar energi, for forskning, for teknologiutvikling, og tiltak innenfor transportsektoren for å få ned klimautslippene. Så ser vi at statsbudsjettet for 2011 legger til grunn en økning til 58 mill. tonn CO2 i 2020. Det er en økning på 13 pst. i forhold til dagens nivå, så vi er nå på stø kurs mot et brudd på det som var avtalen her i huset. Jeg skal gi noen eksempler: Bistanden – de kuttene som har gått til avskoging av klimatiltak i utviklingsland skulle ikke gå ut over bistandsprosenten. Innenfor forskning ser vi at bevilgningene i 2011 på dette området har gått ned med 37,7 mill. kr. Direktøren i Forskningsrådet fra høringen i utdanningskomiteen i går sa at han beklager at det nivået som er bygget opp gjennom klimaforliket ikke er opprettholdt og at de forventningene som avtalen skapte ikke har blitt innfridd.

Dette mener vi i Venstre er farlig nært et brudd på klimaforliket. Så mitt spørsmål til statsministeren er ganske enkelt: Hva vil statsministeren gjøre for å få statsbudsjettet 2011 til å henge sammen med den avtalen han gjorde med Venstre og andre partier i denne salen i klimaforliket?


Les hele debatten