Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt garantiene om at alle avgangsstudentene fra Politihøgskolen i 2010 skal få jobb gjelder

Datert: 20.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Statsministeren er ikke noe særlig glad i å gi garantier, og det er jo forståelig når man vet at man har problemer med å nå sine mål. Men andre i regjeringen er flinke til å gi garantier, bl.a. har justisministeren vært særdeles flink det siste året til å garantere og love at alle avgangsstudenter på Politihøgskolen skal få jobb. Ja, han har til og med gått så langt som å love og garantere at 90 pst. skulle ha jobb i det øyeblikket de gikk ut av skolen. Situasjonen nå er at det i hvert fall ikke er oppnådd.

Justisministeren har sagt at vi utdanner ikke folk på Politihøgskolen for at de skal ta seg jobber utenom politiet. Nå er situasjonen at 60 av de politistudentene som gikk ut i år, har funnet seg annen jobb. Det er fortsatt sånn at 100 av avgangsstudentene i år står uten jobb, ca. 100 har fått korte vikariat, altså ikke fast jobb, og ca. 100 har fått jobb. Så sies det i budsjettet for neste år at man har budsjettert med en helårsvirkning for at alle avgangsstudentene i 2010 skal få jobb. Så mitt enkle spørsmål – i utgangspunktet – til statsministeren er: Gjelder disse garantiene både fra justisministeren, og også fra politidirektøren, om at alle avgangsstudentene fra Politihøgskolen i 2010 skal få jobb?


Les hele debatten