Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til statsministeren

Om hvorfor regjeringen vil hindre at folk med assistansebehov skal få lov til å styre hverdagen i sitt eget liv, med bakgrunn i at ordningen med brukerstyrt personlig assistent ikke blir lovfestet

Datert: 20.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I den siste tiden har det pågått en debatt om utviklingen av velferdssamfunnet. For Høyre er det et mål å overføre makten fra systemet til enkeltmennesket. Mennesker som trenger helsehjelp eller assistanse, skal ikke stå med lua i handa og ta til takke med et rigid offentlig system.

I dag er det mange som må innrette livet sitt etter kommunens turnusplan. Ukjente mennesker dukker opp på døren for å hjelpe dem med å dusje. Det er mange som blir uføretrygdet fordi ingen kan hjelpe dem til å gå på jobb, og mange foreldre får aldri vært med barna sine på fotballkamp, håndballkamp eller kino. Dette er ikke en verdig situasjon.

Høyre vil gi dem som trenger assistanse, mer makt i eget liv. Noen er så heldige at de har sin egen assistent som de selv styrer. Når den enkelte styrer hjelpen selv, blir de sjef i eget liv, slik som alle andre er. Randi Irtun fra Tromsø sier at brukerstyrt personlig assistent «gjør det mulig for meg å fortsatt være i jobb. BPA handler om å kunne leve med et assistansebehov og fortsatt ha et privatliv. BPA»…«er fleksibelt. Jeg kan leve livet slik jeg vil.»

Ordningen med mer brukerstyrt assistanse er med andre ord et frigjøringsverktøy.

Problemet med dagens ordning er at det er kommunene som bestemmer hvem som kan få assistent eller andre former for hjelp. Derfor er det mange som ikke får den friheten som denne ordningen gir, og som er prisgitt systemet. Den daværende kommunalministeren, Erna Solberg, foreslo i 2005 at alle som trenger bistand, skal ha rett til å få hjelp av en personlig assistent. Dette sluttet helseminister Brustad seg til høsten 2006, og i valgkampen i 2009 skrev både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til de funksjonshemmedes organisasjoner at de gikk inn for en rettighetsfesting av denne ordningen. På mandag ble det klart at regjeringen går fra løftene sine. Ordningen med brukerstyrt personlig assistent blir ikke lovfestet. Rettigheten blir svekket. Hvorfor vil regjeringen hindre at folk med assistansebehov skal få lov til å styre hverdagen i sitt eget liv?


Les hele debatten