Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å følge opp komiteens merknader og på nytt se på søknaden om statlig støtte til Sammen om nøden, som er en frivillig organisasjon som leverer et bredt og godt lavterskeltilbud til rusavhengige

Datert: 21.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Sammen om nøden, SoN, er en frivillig organisasjon som leverer et bredt og godt lavterskeltilbud til rusavhengige. Statlig støtte har gjort det mulig å utvikle tilbudet og gi stadig flere et velfungerende tilbud. En samlet helse- og omsorgskomité har i budsjettbehandlingen de siste årene anbefalt arbeidet og bedt om at søknaden vurderes spesielt. SoN får likevel ikke uttelling på søknaden og anken avslås.

Vil statsråden følge opp komiteens merknader og se på søknaden på nytt slik at flere kan få hjelp fra SoN?


Les hele debatten