Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er grunnen til at regjeringen ikke foreslår rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Datert: 21.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I høringsnotat til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester foreslår ikke regjeringen individuell rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Regjeringen Bondevik II foreslo i 2005 at alle som trenger bistand, skal ha rett til å få hjelp av en personlig assistent. Helseminister Sylvia Brustad sluttet seg høsten 2006 til dette, og i valgkampen i 2009 gikk regjeringspartiene inn for en rettighetsfesting av BPA-ordningen.

Hva er grunnen til at regjeringen nå ikke foreslår rettighetsfesting?


Les hele debatten