Spørretimespørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Om hva som er status i arbeidet med å omorganisere bilstønadsområdet, og når Nav forventer å være à jour med behandlingen av søknader om spesialtilpassede kjøretøy

Datert: 21.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Riksrevisjonen har tidligere avdekket mangler i Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av tilpasning og stønad til biler for funksjonshemmede. Organiseringen av bilområdet er under endring. I Prop. 1 S for 2010-2011 henviser Arbeidsdepartementet til at denne omleggingen har ført til noe redusert kapasitet en periode. Brukerne melder om svært lange ventetider.

Hva er status i arbeidet med å omorganisere bilstønadsområdet, og når forventer Nav å være à jour med behandlingen av søknader om spesialtilpassede kjøretøy?


Les hele debatten